آخرين صورتحساب حقوق بارگذاري شده : تير 95
ورود كاربران
چنانچه كلمه عبور خودرا 3 بار اشتباه وارد نماييد
كاربر شما تا روز بعد غير فعال خواهد شد
شماره پرسنلي
كلمه عبور
كد امنيتي
           
شما در سيستم وارد نشده ايد و يا جلسه كاربري شما منقضي شده است.
براي استفاده از امكانات سامانه مجددا وارد شويد
كاربر جديد
چنانچه تا كنون در سيستم وارد نشده ايد، براي دريافت كلمه عبور از اين قسمت اقدام نماييد

در صورتي كه اطلاعات وارد شده با اطلاعات ثبت شده شما يكسان باشد، يك ايميل حاوي كلمه عبور به پست الكترونيكي شركتي (nigc) شما ارسال خواهد شد.
تا كنون در سيستم وارد نشده ام و كلمه عبور ندارم
فراموش كردن كلمه عبور
چنانچه كلمه عبور خود را فراموش كرده ايد ، براي دريافت كلمه عبور جديد از اين قسمت اقدام نماييد

در صورتي كه اطلاعات وارد شده با اطلاعات ثبت شده شما يكسان باشد، يك ايميل حاوي كلمه عبور به پست الكترونيكي شركتي (nigc) شما ارسال خواهد شد.
كلمه عبور خود را فراموش كرده ام
© امور فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي گاز ايران (مرداد ماه 89)